fundusz_2.pngPrzymierze Rodzin połączyło nas w chwili, kiedy wraz z dzieckiem przekroczyliśmy próg szkoły. Wówczas zawarliśmy przymierze na te dobre i te trudniejsze czasy również. Widzimy jak pandemia, choroby, utrata pracy, problemy finansowe dotykają coraz więcej rodzin. Potrzebują one naszego wsparcia, aby ich dzieci nie musiały zmieniać szkoły i mogły przetrwać trudne chwile. Dlatego my, rodzice ze szkoły we współpracy ze Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin stworzyliśmy FUNDUSZ POMOCOWY KS. JERZEGO.

Wiecej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

 

 

Informacja o odliczeniu darowizn na fundusz ks. Jerzego przez osoby prawne

Warunki odliczenia darowizn na fundusz od dochodu przez osoby prawne

Na podstawie obowiązujących przepisów (ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2021 poz. 1800), osoba prawna ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych polegających na pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2020 poz. 1057). Jest to cel realizowany przez fundusz ks. Jerzego w naszej szkole.

Kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć w ujęciu rocznym 10% dochodu podatkowego w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu dokonania odliczenia dokonanych darowizn darczyńca (osoba prawna) musi posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego Stowarzyszenia Przymierza Rodzin świadczącego pomoc społeczną. W przypadku darowizny pieniężnej nie jest konieczne zawieranie umowy w formie pisemnej.

Istotne jest, aby cel wskazany przez darczyńcę nie budził wątpliwości w zakresie zgodności z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie, tj. pomocy społecznej. Oto dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

numer konta: 84 1090 1030 0000 0001 4777 6638

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej, fundusz pomocowy im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki realizowany przez Szkołę Przymierza Rodzin nr 3

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl