REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS 2-3

Zapraszamy dzieci do już istniejących klas drugiej i trzeciej.

Na spotkanie rekrutacyjne, na którym chcemy poznać rodzinę oraz opowiedzieć o naszej szkole, zapraszamy oboje rodziców i dziecko. Ze strony szkoły uczestniczą: nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która rozmawia z dzieckiem, wicedyrektor szkoły oraz psycholog, którzy spotykają się z rodzicami. Po dwóch dniach od spotkania informujemy rodziców o wyniku rekrutacji.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS 4-7

Zapraszamy dzieci i młodzież do już istniejących klas 4-7. Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszej części uczestniczą rodzice i dziecko – jest to rozmowa, w czasie której chcemy poznać kandydata i jego rodziców. W drugiej części uczeń pisze sprawdziany z języka polskiego i matematyki. W naszej szkole od klasy czwartej wprowadzony jest obowiązkowy drugi język obcy niemiecki lub francuski. Uczniowie, którzy są przyjęci do klas 5-7, a nie uczyli się wcześniej żadnego z tych dwóch języków, są zobowiązani do uzupełnienia programu we własnym zakresie.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 7 MATEMATYCZNEJ

W naszej szkole w klasach VII i VIII realizowany jest autorski program nauczania matematyki opracowany przez prof. Wojciecha Guzickiego, pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Jesteśmy przekonani, że edukacja matematyczna uczy logicznego myślenia, które sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych naszych uczniów, a także wpływa na wyniki w konkursach przedmiotowych.
Autorski program nauczania matematyki, opracowany i realizowany w naszej szkole zakłada: 5 godzin matematyki tygodniowo (klasa 7) lub 6 (klasa 8) oraz udział w warsztatach matematycznych.
Rekrutacja do klasy matematycznej odbywa się na podstawie wyników egzaminu.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej od 25 lutego 2020r.
Egzamin (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, także uczniów naszej szkoły) odbędzie się 18.04.2020 r. (sobota).
- każda zakodowana praca będzie sprawdzona przez dwóch nauczycieli matematyki a wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia
- laureaci konkursów dla uczniów szkół podstawowych z matematyki i informatyki zostaną przyjęci bez egzaminu

Na egzaminie uczniów obowiązuje znajomość podstawy programowej z matematyki dla klas 4–6.
Przykładowy zestaw zadań z egzaminu w roku 2019 dostępny jest po linkiem.
Polecamy uczniom przygotowującym się do egzaminu korzystanie z bazy zadań dla uczniów klas VI na stronie http://liga.mat.umk.pl/
 
LITERATURA DLA UCZNIA
1. Podręczniki do matematyki dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
2. Zbiory zadań spójne z podręcznikami dopuszczonymi przez MEN do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
3. Żurek A., Jędrzejewicz. P, Matematyka. Zbiór zadań konkursowych, kl. 4-6, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
4. Bobiński Z., Krause A., Kobus M., Nodzyński P., Liga Zadaniowa. 30 lat konkursu matematycznego, Wydawnictwo Aksjomat 2018.
5. Janowicz J., Matematyka. Zbiór zadań konkursowych dla klasy 7-8 szkoły podstawowej. Część 1 i 2, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018.
6. Kalisz S., Kulbicki J., Rudzki H., Matematyka na szóstkę. Zadania dla kl VI, Wydawnictwo Nowik 2016.
7. Mędrzycka M., Dlaczego? Zbiór zadań na dowodzenie, Nowa Era 2014.
8. Niedźwiedź M., Zbiór zadań z kółka matematycznego -część I i II, Wydawnictwo Szkolne Omega 2012.
9. Pawłowski H., Tomalczyk W., Odlotowa matematyka, Wydawnictwo Tutor 2015.
10. Pawłowski H., Olimpiady i konkursy matematyczne. Zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Wydawnictwo Tutor 2018.
11. Rosół M., Wilińska E., Dróż R., Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Aksjomat

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl