Rekrutacja do klasy VII 2019/2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nowo powstającej klasy VII, realizującej rozszerzony program nauczania matematyki.

Atutem naszej szkoły jest doświadczona, kompetentna i współpracująca ze sobą kadra, znakomita opieka pedagogiczna, a przede wszystkim środowisko, które tworzymy w porozumieniu z rodzicami i uczniami, bliski kontakt nauczycieli z uczniami. Chcemy, aby nasza szkoła nie tylko dobrze kształciła, ale także wychowywała w oparciu o dekalog i uznane w świecie wartości.

W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy dodatkową klasę VII z rozszerzonym programem nauczania matematyki.

W naszej szkole, podobnie jak w Szkole Przymierza Rodzin na Ursynowie, w klasach VII i VIII realizowany jest autorski program nauczania matematyki opracowany przez prof. Wojciecha Guzickiego, pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jesteśmy przekonani, że edukacja matematyczna uczy logicznego myślenia, które sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych naszych uczniów, a także wpływa na wyniki w konkursach przedmiotowych.

W bieżącym roku szkolnym 6 uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej i aż 10 uczniów do drugiego etapu Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki.

Autorski program nauczania matematyki, opracowany i realizowany w naszej szkole zakłada: 5 (klasa 7) lub 6 (klasa 8) godzin matematyki tygodniowo oraz udział w warsztatach matematycznych.

Rekrutacja do klasy matematycznej odbywa się na podstawie wyników egzaminu wstępnego.

W każdej klasie obowiązkowa jest nauka języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo z podziałem na poziomy nauczania.

Drugim językiem obcym jest niemiecki lub francuski (3 godziny tygodniowo) realizowane w podziale na grupy.

Język polski w klasie 7 i 8 nauczany jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo,

Pozostałe przedmioty będą realizowane w pełnym wymiarze godzin, przewidzianym ramowym planem nauczania.

Uczniom klas siódmych i ósmych proponujemy również :

- zajęcia integracyjne na początku klasy 7

- jesienne wyjazdowe rekolekcje w Korbielowie (ojcowie dominikanie)

- adwentowe i wielkopostne dni skupienia

- wyjazdy naukowe (czerwiec), obejmujące w zależności od roku, zajęcia humanistyczne lub przyrodnicze

- udział w zajęciach Akademii Filmowej w kinie Muranów

- udział w akcjach charytatywnych (paczki dla niewidomych, prezenty dla dzieci z Ośrodka w Ignacewie, stałe wsparcie zaprzyjaźnionej ze szkołą rodziny)

- pracę przy przygotowaniu cyklicznych imprez szkolnych (Święto Szkoły, Wieczornica, Jasełka, Wigilia)

- zajęcia przygotowujące do konkursów kuratoryjnych

- możliwość udziału w konkursach Olimpus, Panda, Pingwin, Kangur

- udział w projektach , m.in. „Ogarniaj Inżynierię”, „Puszcza” , tematycznych grach miejskich itp

- szkolne wieczorne wyjścia do teatru

- udział w warsztatach teatralnych

- lekcje i zajęcia w instytucjach edukacyjnych – np. BioCen, sąd, muzea

ZASADY REKRUTACJI

Dotyczą uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy VII (matematycznej) w roku szkolnym 2019/2020:

- do dnia 29 marca należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do klasy VII matematycznej

- 30 marca uczniowie przystępują do obowiązkowego dla wszystkich kandydatów (także uczniów SPR 3) egzaminu z matematyki

- każda zakodowana praca będzie sprawdzona przez dwóch nauczycieli matematyki a wyniki zostaną ogłoszone 5 kwietnia

- kandydatów spełniający kryteria, zapraszamy wraz z rodzicami na rozmowy. Lista z terminami spotkań zostanie wywieszona w dniu podania wyników egzaminu. Równocześnie zostaną wywieszone listy rezerwowe, które będą utworzone na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu

- laureaci konkursów kuratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych z matematyki i informatyki zostaną przyjęci bez egzaminu

- laureaci innych konkursów kuratoryjnych będą przyjęci bez egzaminu w miarę wolnych miejsc w pozostałych klasach VII

- zapisując się na egzamin, należy podać informację o deklarowanym drugim języku obcym oraz, czy w przypadku wolnych miejsc w innych klasach VII są Państwo zainteresowani nauką dziecka w naszej szkole

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY VII:

20 lutego 2019 r. o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do klasy siódmej

do 29 marca 2019 r., za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie szkoły, trwają zapisy na egzamin do klasy matematycznej

30 marca 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się egzamin do klasy matematycznej

5 kwietnia 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu

od 8 kwietnia rozpoczną się rozmowy rekrutacyjne do klasy matematycznej

Kalendarz

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl