17 marca 2014 roku odbył się dobroczynny koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin i Fundację Cultura Animi w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dochód z koncertu został przeznaczony na wspieranie edukacji młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Występ ukraińskich tenorów Opery Lwowskiej i Opery Kijowskiej wzbudził gorącą owację publiczności. Solistom towarzyszyła orkiestra Mistrzowskiej Szkoły Muzycznej im. Salomei Kruszelnickiej ze Lwowa. W pierwszej części koncertu znalazły się m.in. arie z oper Mozarta, Pucciniego, Verdiego, w drugiej zaś części ballady ukraińskie, dumki i muzyka filmowa. Prezentacja utworu Hej, sokoły była okazją do dobrej zabawy polsko-ukraińskiej. Cała sala koncertowa powstała i śpiewała, klaszcząc w rytm ballady.

Imprezę zaszczyciła swoja obecnością pani Anna Komorowska i pani Izabela Dzieduszycka, honorowy patronat objął Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.
Ukraińscy muzycy z wielką wdzięcznością podziękowali Polakom za wsparcie i zorganizowanie koncertu.

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl