Chcemy, aby rekrutacja była partnerskim spotkaniem dwóch stron. Wierzymy, że wzajemne poznanie się i określenie wspólnych celów będzie służyło temu, co dla nas najważniejsze, czyli dobru Dziecka.

Pierwszym etapem rekrutacji jest 20-minutowe spotkanie z Rodzicami i Dzieckiem. Chcemy osobiście Państwa poznać, ale również dać możliwość poznania nas, aby mogli się Państwo upewnić, czy nasza szkoła, nasze możliwości, ale także wartości są Państwu bliskie. Potem zapraszamy każde Dziecko na godzinne zabawy prowadzone metodą Klanzy. Podczas tych zabaw nasi nauczyciele obserwują gotowość szkolną Dziecka.

 Formularz zgłoszeniowy ucznia do naszej szkoły dostępny jest pod linkiem

 

Terminarz rekrutacji 2021:

23 stycznia i 13 lutego o godzinie 10.00 - zebrania informacyjne w szkole

między 1 a 12 marca - indywidualne spotkania z Rodzicami i Dzieckiem (dokładne terminy ustalane są podczas zebrań informacyjnych w szkole; na rozmowę prosimy przynieść zdjęcie Dziecka oraz opinię z przedszkola lub poradni pedagogicznej)
Rodzice mający już jedno dziecko w szkole zwolnieni są z indywidualnej rozmowy.

13 i 20 marca - gry i zabawy wczesnoszkolne prowadzone metodą Klanzy

 

 

 Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w roku 2021/2022

1. W roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły zostaną przyjęte dzieci urodzone w roku 2014 oraz 2015.

2. Planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych i klasy "0".

3. Zajęcia w jednej z klas prowadzone będą z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają rodzeństwa naszych uczniów, dzieci pracowników oraz dzieci rekomendowane przez Przymierze Rodzin. Zarząd Stowarzyszenia PR dysponuje 6 miejscami w tworzonych klasach.

5. Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,
- dyrektor i wicedyrektor Szkoły,
- wychowawcy klas,
- pedagog i psycholog szkolny.
Wicedyrektor Szkoły jest przewodniczącym tego Zespołu.

6. Listę dzieci przyjętych do Szkoły oraz listę rezerwową ustala Zespół ds. rekrutacji.

7. Procedura rekrutacyjna ma 3 etapy:
- wypełnienie ankiety przygotowanej przez Zespół ds. rekrutacji bezpośrednio po spotkaniach informacyjnych,
- rozmowa rodziców z przedstawicielami PR, Dyrektorem i przedstawicielami Zespołu (na spotkaniu obecne jest również dziecko),
- gry i zabawy wczesnoszkolne, w których biorą udział dzieci.

8. Procedura rekrutacyjna rozpocznie się spotkaniem wszystkich Rodziców zainteresowanych naszą Szkołą. Zebrania informacyjne odbędą się w dwóch terminach: 23 stycznia i 13 lutego 2021 roku w szkole przy ul. Nocznickiego 7. Po spotkaniu zainteresowani Rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety oraz zapisanie się na indywidualną rozmowę.

9. W dniach 1-12 marca 2021 roku odbędą się rozmowy z Rodzicami ubiegającymi się o przyjęcie dziecka do Szkoły. Prosimy o przybycie na rozmowę obojga Rodziców wraz z dzieckiem oraz przyniesienie opinii gotowości szkolnej (z przedszkola lub poradni psychologiczno-pedagogicznej). Z rozmowy zwolnieni są Rodzice, których dzieci uczęszczają już do naszej Szkoły; rodzeństwa naszych uczniów uczestniczą tylko w grach i zabawach wczesnoszkolnych.

10. Gry i zabawy odbędą się w szkole w soboty 13 i 20 marca 2021 roku. Dzieci będą podzielone na ok. 10-osobowe grupy. Podczas zabaw nasi nauczyciele będą oceniać gotowość szkolną dziecka.

11. Lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa zostaną wywieszone 16 kwietnia 2021. Zainteresowani Rodzice proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Szkoły.

12. Do 30 kwietnia 2021 roku Rodzice dzieci przyjętych powinni wpłacić na konto Szkoły wpisowe w wysokości 1000 PLN. Niewpłacenie wpisowego będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca. Na zwolnione miejsca będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej.

13. Ostateczne listy dzieci przyjętych do Szkoły wraz z podziałem na klasy zostaną ogłoszone 14 maja 2021.

14. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału dzieci do klas podejmuje Zespół ds. rekrutacji.

15. W dniach 28 maja i 29 maja 2021 odbędą się spotkania integracyjne z wychowawcami klas.

Piotr Garal
dyrektor szkoły

 

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl