Praca, przygotowana przez uczniów naszej szkoły – Maję, Julię i Janka Szeptyckich, biorąca udział w wojewódzkim etapie konkursu „Bóg, Honor, Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, została zakwalifikowana do finałowego etapu tegoż konkursu.

Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 2 czerwca 2017 r. w Poznaniu. Wówczas uczestnicy będą ustnie prezentować swoje pracę przed komisją, uzasadniając wybór tematu, dokonując analizy i oceny zebranego materiału źródłowego.

Trzymamy kciuki!

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl