Aktualności

Prezydent RP podpisał 9 stycznia 2017 r. ustawy wprowadzające reformę szkolną. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Oświaty zmiany struktury szkolnictwa rozpoczną się 1 września 2017, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI SP staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów (w naszej szkole nastąpi to przez włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej). W roku szkolnym 2018/2019 szkoły opuści ostatni rocznik uczniów klas III gimnazjalnych i pierwszy rocznik ósmoklasistów.

 

Zmiany w naszej szkole
Od 1 IX 2017 roku w 8-letniej Szkole Podstawowej PR nr 3, poza klasami I-VI, znajdą się trzy klasy siódme: VIIa, VIIb i VIIc oraz klasy gimnazjalne: IIG, IIIGA i IIIGB. W klasach VIIa i VIIb uczniowie będą realizowali program nauczania włączającego metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning, czyli Zintegrowane nauczanie języka obcego i przedmiotów niejęzykowych takich, jak geografia, biologia, chemia…), a w klasie VIIc autorski program nauczania matematyki.

Klasy VIIa i VIIb:
• realizacja nauczania włączającego metodę CLIL (geografia, biologia, chemia);
• podział obu klas na 3-4 grupy językowe w zależności od poziomu (w grupach o najwyższym poziomie przygotowanie do egzaminu First Certificate);
• współpraca z British Council;
• cykliczne wyjścia na przedstawienia teatrów z Wielkiej Brytanii i USA w języku angielskim;
• „Sztuka brytyjska na wielkim ekranie” (projekt British Council i Multikina);
• koło języka angielskiego (dla chętnych);
• zajęcia artystyczne.

Klasa VIIc:
• realizacja autorskiego programu nauczania matematyki pod kierunkiem prof. Wojciecha Guzickiego i pod patronatem Wydziału Matematyki UW;
• cykliczne zajęcia na Wydziale Matematyki UW;
• współpraca z uczelniami wyższymi: UKSW i PW (zajęcia z techniki).

Oferta dla wszystkich klas siódmych:
• projekty e-Twinning (projekt w języku niemieckim z domieszką j. francuskiego pt. „Sind nur Berlin, London und Paris sehenswert in Europa?”, realizowany we współpracy ze szkołami z Budapesztu i Aten przez uczniów naszej szkoły, otrzymał w 2016 roku Europejską Odznakę Jakości.
• planowana wymiana ze szkołą w Budapeszcie – maj 2017 goście z Węgier w Polsce, wrzesień 2017 wyjazd do Budapesztu;
• przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych (koła przedmiotowe);
• przedmioty realizowane wg ramowego planu nauczania (zostanie przedstawiony w lutym 2017);
• projekty przyrodnicze i humanistyczne (Akademia Filmowa);
• drugim językiem obcym jest: niemiecki lub francuski (podział na grupy);
• rekolekcje wyjazdowe;
• obozy naukowe.

Egzamin ósmoklasisty
W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Do kontaktu ze szkołą zapraszamy pod adresem: reforma@spr3bielany.edu.pl

Na stronie internetowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/ znajdą Państwo więcej informacji o reformie.
1. Projekty ustaw
2. List MEN do Rodziców
3. Ramowe plany nauczania
4. Jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach?
5. Struktura szkół po zmianach
6. Do pobrania: Ustawy, Broszura informacyjna, Mapa drogowa, Plakat.

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl