O nas

przymierzelogo Jesteśmy szkołą katolicką. Organem prowadzącym szkołę jest stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Nasz system wychowawczy oparty jest na tradycyjnych wartościach i wieloletnim doświadczeniu stowarzyszenia.
Kształcimy i wychowujemy młodych ludzi zgodnie z zasadami wiary i etyki katolickiej, ukazując w świetle Ewangelii wartość życia indywidualnego i społecznego, oraz podkreślamy związek między wiarą, kulturą i życiem. Lekcje religii w szkole są obowiązkowe, a wspólne praktyki religijne umacniają w członkach społeczności szkolnej poczucie wspólnoty, która ma jednego Nauczyciela.
Zapewniamy dzieciom równomierny rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, regulamin, program wychowawczy, a także jej cele i wyznawane wartości.
Wykorzystujemy w nauczaniu nowoczesne technologie. Dysponujemy własnym, nowoczesnym budynkiem, halą sportową oraz boiskami. Oferujemy rozszerzony program nauczania oraz wiele dodatkowych zajęć. Nasi nauczyciele są przyjaciółmi uczniów, ale stawiają im wymagania.
Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.
Szkoła działa od 2003 roku. Obecnie jej pracą kieruje dyrektor Mirosława Piasecka-Galas.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie. Warto również zajrzeć do naszego szkolnego abecadła.

izabela dzieduszycka


Pragnęliśmy stworzyć przede wszystkim taką szkołę, w której problem wychowania jest równie ważny jak poziom kształcenia. Myślę, że w dużym stopniu udało się to marzenie zrealizować. Dzięki dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, łącznie z osobami pracującymi fizycznie, bo oni razem tworzą atmosferę szkoły, udało się stworzyć miejsce, w którym nie tylko dba się o jak najwyższy poziom edukacji, ale przede wszystkim stara o najlepsze wychowanie. Myślę, że odpowiednia atmosfera w szkole daje możliwość dobrego wychowania.

Izabela Dzieduszycka,
założycielka i prezes stowarzyszenia Przymierze Rodzin

 

>> Wskazania dla szkoły katolickiej (XX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich)

Kalendarz

KONTAKT

Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl