1. Boki kwadratu zmniejszono odpowiednio o 2 cm i 5 cm. Otrzymany prostokąt ma pole mniejsze od pola wyjściowego kwadratu o 53 cm2. Oblicz długość boku kwadratu.

2. Krzyś policzył drzewa w sadzie i powiedział, że 5/6 wszystkich drzew plus półtora drzewa jest równe liczbie drzew w tym sadzie. Ile jest drzew w sadzie?

3. Dwa samochody wyruszyły w tym samym czasie, z tego samego miejsca, lecz w przeciwnych kierunkach. Jeden samochód pokonał w ciągu godziny drogę o 20 km dłuższą niż drugi. Po dwóch godzinach odległość między nimi wynosiła 280 km. Z jaką prędkością jechał każdy samochód?

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl