1. Jeden z boków trójkąta jest dwa razy dłuższy od drugiego i o 1 cm krótszy od trzeciego. Obwód tego trójkąta to 26 cm. Podaj długości boków tego trójkąta.

2. Kwadrat podzielono na trzy jednakowe prostokąty (patrz rysunek),
każdy o obwodzie 20 cm. Oblicz obwód kwadratu.kwadrat-3

3. Franciszek wypisał wszystkie liczby całkowite od 1 do 1000. Ile razy użył cyfry 0?

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl