2G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 wf-1/2 #WD2 sport_2
wf-2/2 #WC2 sport_1
j.angielski-1/2 DM s. 123
j.angielski-2/2 SD jadal
godz.wych SG s. 124 fizyka WA s. 124 matematyka PA s. 125
2 9:05- 9:50 matematyka PA s. 219 j.polski SG s. 124 N/F 2 #NF2 N/F 2 #NF2 matematyka PA s. 219
3 10:00-10:45 j.angielski-1/2 SD s. 121
j.angielski-2/2 WP s. 226
N/F 2 #NF2 matematyka PA s. 219 chemia Ka s. 122 geografia s. 119
4 11:05-11:50 historia Ru s. 123 j.polski SG s. 124 j.angielski-1/2 DM s. 226
j.angielski-2/2 WP s. 122
wf-1/2 #WD2 sport_2
wf-2/2 #WC2 sport_1
j.angielski-1/2 DM s. 226
j.angielski-2/2 WP s. 122
5 12:00-12:45 N/F 2 #NF2 chemia Ka s. 122 informatyka SR s. 125 biologia Kd s. 119 wf-1/2 #WD2 sport_1
wf-2/2 #WC2 sport_2
6 12:50-13:35 j.polski SG s. 124 matematyka PA s. 219 j.polski SG s. 124 matematyka PA s. 219 fizyka WA s. 122
7 14:10-14:55 j.polski SG s. 124 biologia Kd s. 219 historia Ru s. 123 religia Br s. 122 wos Ru s. 123
8 15:00-15:45 14:45 Reedukacja 14:45 Reedukacja Zaj. artystycze religia Br s. 122 Technika
9 15:50-16:35     Zaj. artystycze    
Drukuj plan
wygenerowano 17.11.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum